Bij ons op school werken de leerlingen vanaf groep 4 op een tablet. Groep 7/8 werkt op een Chromebook. Wij werken met het programma Snappet. De basisvakken als rekenen, taal en spelling worden voortaan verwerkt op de tablets of Chromebooks, maar ook extra vakken als Engels, automatiseren en bijvoorbeeld lezen bestaat uit de mogelijkheden.

Dankzij Snappet kan elke leerling optimaal werken op zijn eigen niveau en aan eigen leerdoelen. Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling, voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas. Maar ook ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren door thuis samen aan de leerdoelen te werken.

Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat. Leerkrachten besparen tijd op tal van punten zoals nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Hierdoor is er meer ruimte voor het geven van persoonlijke didactische ondersteuning en bijvoorbeeld het leren van vaardigheden van de 21e eeuw.

Adaptief werken leidt tot hogere leerresultaten. Dat is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo hebben de Radboud Universiteit en Universiteit Twente beide onderzoek gedaan naar Snappet in opdracht van Kennisnet. En de conclusie was dat Snappet een sterk verbeterd leerresultaat geeft voor alle leerlingen binnen een half jaar.

Kortom alleen maar voordelen. Het stelt leerkrachten in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen en daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen.