Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Kernwaarden van de Kanjertraining zijn vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer, maar het kan ook doorslaan.

Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit of doen vervelend stoer.

In de Kanjertraining wordt dit bespreekbaar gemaakt met behulp van de 4 petten.

De witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

De gele pet doet zielig, trekt zich terug en doet bang,

De rode pet lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.

De zwarte pet daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.

In de Kanjertraining leren de kinderen onder andere complimenten geven en ontvangen, ja zeggen als ze iets prettig vinden en nee als ze iets vervelend vinden. Ze proberen de ander te begrijpen, leren stoppen met treiteren en uit een slachtofferrol te stappen.

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij betrokken worden.

Indien  u meer wilt lezen over de Kanjertraining verwijzen wij u naar de website www.kanjertraining.nl