English in every classroom

Bij ons op school wordt in alle groepen Engels gegeven. Om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten goed in staat te zijn om deze lessen te geven vaan wij zelf een cursus Engels doen in samenwerking met de RSG in Enkhuizen. Dit doen wij, omdat wij in de toekomst een VVTO-school willen worden. VVTO staat voor vroeg vreemde talenonderwijs.

Waarom vinden wij Engels zo belangrijk?

Onderwijskundige argumenten

Jonge kinderen hebben een beter oor voor klanken en imiteren makkelijker dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een goed uitspraak en daarnaast zijn ze minder geremd, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Daarnaast heeft het aanleren van een tweede taal een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen.

 Maatschappelijke argumenten

Wij leven in een samenleving waarin de contacten met omringende landen steeds intensiever worden. In deze landen is Engels aangewezen als eerste vreemde taal.

Een ander argument voor Engels als eerste vreemde taal, is het feit dat jonge kinderen via spelletjes, muziek en televisieprogramma’s geconfronteerd worden met de Britse en Amerikaanse taal en cultuur. Het aandeel van oorspronkelijke Engelstalige woorden wordt in de Nederlandse taal steeds groter en maakt daardoor onderdeel uit van de wereld van het kind.

 Hoe geven wij Engels op de Piramide vorm?

Vanaf het schooljaar 2016-2017 krijgen alle kinderen bij ons op school Engels. In de hogere groepen werken wij met een methode, in de groepen 1 tot en met 4 is het Engels ingebed in andere vakken. Zo kan het zo maar zijn dat een kind niet naar de rode streep moet rennen, maar naar een red stripe.

 Een stagiaire uit Engeland

Wij werken nauw samen met de RSG in Enkhuizen.. In samenwerking met hen doen wij mee aan uitwisselingsprojecten. In februari is Elly vier weken lang bij ons op bezoek geweest. Zij heeft samen met de leerlingen een voorstelling gemaakt over kunst. Allemaal in het Engels natuurlijk.

 Anglia Examen

Vanaf dit schooljaar doen alle leerlingen in groep 8 mee aan het Anglia examen. Daarnaast kunnen andere leerlingen uit de school zich ook aanmelden voor het examen. De diploma-uitreiking vindt plaats onder het genot van ‘a high-tea’.

Een Engelse hoek

Binnen onze school hebben wij ook een Engels hoek met een bepaald thema. Momenteel hebben wij, hoe kan het ook anders zo vlak voor de vakantie, een Engels reisbureau. In deze hoek kunnen kinderen op hun eigen niveau allerlei opdrachten doen.