English in every classroom
Bij ons op school wordt in alle groepen Engels gegeven volgens de principes van VVTO. VVTO staat voor vroeg vreemde talenonderwijs. Wij vinden het belangrijk om al op een jonge leeftijd engels aan te bieden. Jonge kinderen hebben een beter oor voor klanken en imiteren makkelijker dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een goed uitspraak en daarnaast zijn ze minder geremd, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Daarnaast heeft het aanleren van een tweede taal een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen bij ons op school vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen Engel, dit wordt aangeboden via de methode Stepping Stones. Maar is ook ingebed in andere vakken,  zo kan het zijn dat een leerling niet naar de rode streep moet rennen, maar naar een red stripe.Wij werken nauw samen met de RSG in Enkhuizen. In samenwerking met hen doen wij mee aan uitwisselingsprojecten. In februari/maart komen er vanuit Engeland stagiaires, zij zijn vier weken lang bij ons op bezoek. De Engelse stagiaires maken samen met onze leerlingen een engelstalige voorstellingDaarnaast doen alle leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan het Anglia examen. Leerlingen uit groep 5-6 kunnen zich ook aanmelden voor het examen. Het Anglia examen is een europees genormeerd examen. Dit examen nemen we al sinds 2014 af en sindsdien hebben wij nog elk jaar 100% geslaagden gehad. Binnen onze school hebben wij een Engels hoek, in deze hoek kunnen kinderen op hun eigen niveau allerlei opdrachten doen. Sinds maart 2021 hebben wij het keurmerk VVTO-Engels van Early Bird!