English in every classroom
Bij ons op school wordt in alle groepen Engels gegeven. Om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten goed in staat te zijn om deze lessen te geven vaan wij zelf een cursus Engels doen in samenwerking met de RSG in Enkhuizen. Dit doen wij, omdat wij in de toekomst een VVTO-school willen worden. VVTO staat voor vroeg vreemde talenonderwijs.

Waarom vinden wij Engels zo belangrijk?
Onderwijskundige argumenten
Jonge kinderen hebben een beter oor voor klanken en imiteren makkelijker dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een goed uitspraak en daarnaast zijn ze minder geremd, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Daarnaast heeft het aanleren van een tweede taal een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Maatschappelijke argumenten
Wij leven in een samenleving waarin de contacten met omringende landen steeds intensiever worden. In deze landen is Engels aangewezen als eerste vreemde taal.
Een ander argument voor Engels als eerste vreemde taal, is het feit dat jonge kinderen via spelletjes, muziek en televisieprogramma’s geconfronteerd worden met de Britse en Amerikaanse taal en cultuur. Het aandeel van oorspronkelijke Engelstalige woorden wordt in de Nederlandse taal steeds groter en maakt daardoor onderdeel uit van de wereld van het kind.

Hoe geven wij Engels op de Piramide vorm?
Vanaf het schooljaar 2016-2017 krijgen alle kinderen bij ons op school Engels. In de hogere groepen werken wij met een methode, in de groepen 1 tot en met 4 is het Engels ingebed in andere vakken. Zo kan het zo maar zijn dat een kind niet naar de rode streep moet rennen, maar naar een red stripe.

Een stagiaire uit Engeland
Wij werken nauw samen met de RSG in Enkhuizen. In samenwerking met hen doen wij mee aan uitwisselingsprojecten. In februari/maart komen er vanuit Engeland stagiaires, zij zijn vier weken lang bij ons op bezoek. De Engelse stagiaires maken samen met onze leerlingen een engelstalige voorstelling.

Anglia Examen
Alle leerlingen in groep 8 doen mee aan het Anglia examen. Daarnaast kunnen andere leerlingen uit de school zich ook aanmelden voor het examen.

Een Engelse hoek
Binnen onze school hebben wij ook een Engels hoek. In deze hoek kunnen kinderen op hun eigen niveau allerlei opdrachten doen.