Op de Piramide willen we ons graag onderscheiden van andere scholen door te werken aan verschillende specialiteiten. Zo hebben we de afgelopen jaren scholing gehad op het gebied van Hoogbegaafdheid en zijn we nu druk bezig met het werken aan het stempel ‘Vroegtijdig Tweetalen Onderwijs’ voor onze school en het werken met tablets in de bovenbouw om zo ons onderwijs te optimaliseren. Omdat wij de sociale omgang met elkaar ook erg belangrijk vinden zijn we ook gespecialiseerd op het gebied van de Kanjertraining.

Wilt u  meer lezen over onze speerpunten dan kunt u de informatie hieronder vinden.