Hoe meld ik mijn kind aan? 

Vanaf dat uw kind 2,5 jaar is kunt u hem/haar aanmelden bij school. Aanmelden kan na een persoonlijk gesprek en rondleiding door de school. Bij voorkeur vinden deze gesprekken plaats onder schooltijd, zodat u als ouder ook een goede indruk krijgt van de school ‘in bedrijf.’ Wanneer ouders hun kind willen aanmelden volgt er altijd een gesprek met de directie. Aanmelden gebeurt via het vooraanmeldformulier, zes weken voordat de toekomstige leerling 4 wordt, volgt er nogmaals een gesprek met de directie.  Hierna volgt een periode van zes weken, waarin de school kan beslissen of het een passende plek voor de leerling kan bieden of niet. Wanneer de school een passende plek kan bieden wordt overgegaan tot inschrijving. Wanneer de school geen passende plek kan bieden zal de school contact opnemen met de trajectbegeleider. De school heeft dan zes weken de tijd om een passende onderwijsplek te zoeken. Deze periode van zes weken mag worden verlengd met een periode van vier weken. De leerling wordt vlak voordat het vier jaar wordt, uitgenodigd om een aantal momenten mee te draaien in de groep.  De ouders van de oudere kinderen die worden aangemeld voeren een kennismakingsgesprek met de directie. Bovendien verstrekt de vorige school een onderwijskundig rapport, dat gegevens bevat over de ontwikkeling van het kind tot op dat moment. Over toelating wordt beslist na contact met de toeleverende school.

Plaatsingsbeleid vierjarigen 

Vanaf vier jaar mag uw kind naar de basisschool. Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig en de ouders kunnen in overleg met de groepsleerkracht een aangepast schoolbezoek regelen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij op het moment dat zij starten op school zindelijk zijn. Is een leerling nog niet zindelijk dan start het pas op het moment dat dit wel het geval is, tenzij het een medische oorzaak heeft.

Wat staat er in de leerplichtwet?

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand, waarin het kind vijf jaar is geworden. Vanaf die datum zijn ouders verplicht hun kind naar een school voor basisonderwijs te laten gaan. In de meeste gevallen zijn de kinderen dan al een jaar op school. Voor de vijfjarigen is de leerplicht beperkt. Ouders hebben het recht, om als ze dat nodig vinden, hun kind een dag per week thuis te houden. In speciale gevallen kan de directie toestemming geven voor nog één dag afwezigheid per week. Vanaf 6 jaar zijn de kinderen volledig leerplichtig.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met Angelique Pronk (Klik).