Wij zijn een openbare basisschool in het centrum van Andijk. Het onderwijs op de Piramide stelt zich ten doel een veilige, uitdagende en plezierige leefomgeving te bieden. Wij houden rekening met de belevingswereld van het kind, wij stimuleren de persoonlijke groei en wij hebben geloof in het eigen kunnen van het individu. Naast kennisoverdracht hecht de Piramide veel waarde aan respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.

Wilt u meer informatie dan kunt u deze hieronder downloaden. In onze schoolgids vindt u veel informatie over onze school. Bent u niet in de gelegenheid de gids te downloaden, dan kunt u bij ons een exemplaar opvragen.

In de jaarkalender vindt u waar we als school aan werken en naar streven. Zie voor verdere informatie ook het kopje ‘Speerpunten’. In de kalender staat de planning voor het schooljaar en de info komt maandelijks uit met nieuws omtrent die maand.